23.2.2014

Moitittavaa ja arvostettavaa epäonnistumistaHarri Jalonen
Moitittavaa ja arvostettavaa epäonnistumista

Suomella on ongelma. Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan meillä vallitsee ”kielteinen ilmapiiri, joka vaikuttaa suoriutumiseemme" (HS, 13.1.14). Katainen pahoittelee tilannetta, sillä hän pelkää sen johtavan kulttuuriin, jossa uudet ajatukset ja ideat ammutaan alas ilman asianmukaista keskustelua. Kielteiseen ilmapiiriin on törmännyt myös filosofi Pekka Himanen esitellessään Kestävän kasvun malliaan. Himasen mukaan häpeän ja kateuden teemat leimaavat nyky-Suomea. Taloudellisen kestävyysvajeen lisäksi vaivanamme on henkinen kestävyysvaje. Kataisen ja Himasen analyysit saavat tukea filosofi Ilkka Niiniluodolta. Niiniluoto on diagnosoinut ”moraalisen hämmennyksen”, joka on lamaannuttanut ”luovuutta, uudistushalua, rohkeutta ja päättäväisyyttä koko yhteiskunnassa”.


Häpeän pelolla on selitetty myös yksittäisten yritysten ongelmia. Nokian entinen lakimies Anna-Liisa Palmu on arvioinut, että yhtiön matkapuhelinyksikön kaatumiseen vaikutti keskeisesti ”maskuliininen johtamiskulttuuri”, jossa ei siedetty ”epäonnistumisen häpeää”. Epäonnistumista seuraavan häpeän pelko merkitsi Palmun mukaan sitä, että yhtiössä ei nähty kuluttajamarkkinoilla tapahtuvia muutoksia riittävän ajoissa.

Media on omalta osaltaan ylläpitänyt yleistä voivottelua. Hyvänä esimerkkinä Hesarin Petteri Tuohisen kolumni, jossa kansalaisten tulevaisuususkon horjuttamista pidetään eliitin projektina. Myös Suomen Kuvalehti on osallistunut suomalaisten perisyntien käsittelyyn pyhittämällä kuusi sivua häpeälle ja kateudelle. Kansallinen synkistelymme on havaittu myös maamme rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi Business Insider tietää kertoa, että alisuoriutumisemme johtuu ujoudesta. Lehden mukaan ”Made in Finland”-brändiä ei tunneta maailmalla, koska kainostelemme sen esilläpitoa. Kyllä hyvä tuote myy itsensä, uskomme. Mutta kun ei myy!

Mistä tämä marmatus oikein kumpuaa? Onko negatiivisuudesta kasvamassa meille suomalaisille taakka, joka estää meitä näkemästä ja tarttumasta uusiin mahdollisuuksiin? Onko meidän suomalaisten geeniperimässä jonkinlainen mutaatio, joka vahvistaa salakavalalla tavalla evoluutiossa ihmiskunnalle kehittynyttä ja sinällään tarpeellista taipumusta kiinnittää huomiota negatiivisiin ja uhkaaviin tilanteisiin? Ehkä olemme tuomittuja lentämään matalalla?

Jos negatiivisuus johtaa epäonnistumisen pelkoon ja riskinoton hyytymiseen, ovat seuraukset karmeat sekä yritys- että kansantaloudessa. Ovathan monet ihmiskunnan suurista keksinnöistä syntyneet juuri kokeilujen, erehdysten ja joskus myös sattumien kautta. Esimerkkinä penisilliinin keksiminen ja painovoimateorian kehittäminen. Penisilliinin kehittämisessä ratkaisevaa oli tarinan mukaan Sir Alexander Flemingin silmästä bakteeriviljelmään pudonnut kyynel, sillä se sai Flemingin oivaltamaan, että kyynel sisältää ainetta, jolla on kyky tuhota bakteereja aiheuttamatta kuitenkaan vahinkoa elimistölle. Tie Penicillium-homesienen tunnistamiseen ja penisilliinin kehittämiseen oli tämän jälkeen auki.

Siinä missä kyynel käynnisti prosessin, jonka lopputuloksena oli ihmiskunnan parantunut kyky vastustaa elämää uhkaavia bakteereja, toimi Kensingtonin puutarhan puusta pudonnut omena inspiraation lähteenä, joka vaikutti ratkaisevasti Isaac Newtonin ajatuksiin painovoimasta. Kerrotaanhan Newtonin ihmetelleen ”miksi omena putoaa aina kohtisuoraan maahan, eikä sivulle tai ylöspäin”.

Täsmällisesti projektoidun ja riskikartoitetun kehittämishankkeen sijaan sekä penisilliinin että painovoiman keksimiseen johtaneet läpimurrot perustuivat lahjakkaille tutkijoille tapahtuneisiin onnekkaisiin sattumiin. Helppoa? Tuskin. Sanomattakin on selvää, että maailmanluokan keksintöjen synnyttäminen ei voi olla pelkkää ruusuilla tanssimista.

Uuden keksiminen ja innovointi on aina epävarmuuden kohtaamista. Uutta ei luoda tekemällä asioita niin kuin aina ennenkin.  Uuden luominen on yrityksessä aina jonkinlainen häiriötekijä. Uudistaminen merkitsee lähes poikkeuksetta myös sitä, että joidenkin saavutetut edut joutuvat uhatuksi. Siksi ei olekaan yllätys, että innovaatiotutkimuksessa ollaan nykyisin jokseenkin yksimielisiä siitä, että innovointia tapahtuu todennäköisemmin olosuhteissa, joissa on tilaa epäonnistumisille. Kykyä sietää epävarmuutta pidetäänkin yhtenä innovaatiokyvykkyyden osa-alueena. Innovoinnissa epävarmuus ilmenee sattumanvaraisuutena, jossa uudet tapahtumat eivät noudata tuttua logiikkaa sekä epätietoisuutena siitä, miten eri ilmiöt liittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Epävarmuus tarkoittaa, että innovaatiota koskevat yksityiskohdat ovat epäselviä ja monimutkaisia, tietoja ei ole saatavilla tai tiedot ovat epäjohdonmukaisia.


Epävarmuus ei ole poikkeus vaan elämän perusominaisuus. Voltairen (1694-1778) mukaan  ”uncertainty is not a pleasant condition, but certainty is absurd”. Olennaista tällöin on se, miten epävarmuuteen suhtautuu. Vikkelille firmoille epävarmuus merkitsee uusia mahdollisuuksia, jähmeäliikkeisille organisaatioille epävarmuus näyttäytyy uhkana.

Erityisen pirullista on tulevaisuuteen kohdistuva epävarmuus. Me ihmiset emme ole kovin hyviä ajattelemaan tulevaisuudessa tapahtuvia asioita. Fyysikko Enrico Fermin mukaan nimetty paradoksi sanoo, että kaiken sen mukaan mitä tiedämme elämän historiasta ja maailmankaikkeudesta, jossakin on oltava meitä huomattavasti kehittyneempiä sivilisaatioita (ks. tarkemmin esimerkiksi Esko Valtaojan kirjasta Kosmoksen siruja). Silti Fermin kysymys ”missä kaikki ovat?” on edelleen paitsi ajankohtainen myös vailla vastausta. Mielemme on rajoittunut ajattelemaan sellaista, minkä koemme mahdolliseksi.

Työyhteisöissä mikään ei ole helpompaa kuin mahdottomalta tuntuvan ajattelun torjuminen. En usko olevani hakoteillä, kun ajattelen, että monien mielestä vuorineuvos Tauno Matomäen näkemys, jonka mukaan ”Suomessa ei kannata tehdä mitään hevosta pienempää”, vaikuttaa fiksummalta, kuin futurologi Risto Linturin ennustus, jonka mukaan lähitulevaisuudessa säveltäjällä on apunaan kone, joka ”tutkii ihmisen ja generoi musiikin, joka tuottaa juuri sille ihmiselle juuri halutut tunteet”. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa!

Filosofi Esa Saarinen on puhunut suomalaisia työyhteisöjä vaivaavasta alarekisterin perspektiivistä, jolla hän tarkoittaa suhtautumistapaa, joka tukahduttaa uuden ideoinnin, yllättävien ratkaisujen etsimisen ja mahdottomilta tuntuvien asioiden ajattelemisen. Pahimmillaan alarekisterin perspektiivi voi johtaa Saarisen mukaan pihtaamiseen kostonkierteeseen. Pihtaamisen kostonkierteessä on kysymys tilanteesta, jossa yhteisön jäsenet eivät yritäkään löytää yhteistä hyvää, vaan keskittyvät toistensa nokitteluun.

Kansakuntien henkisen ilmapiirin ja yritysten innovaatiokyvykkyyden välisessä yhteydessä saattaa olla jotain perää. Ainakin jos on uskominen parinkymmenen vuoden takaista tutkimusta, johon osallistui 4405 ihmistä 68 eri maasta. Tutkimuksen mukaan epävarmuuden sietäminen selitti osan kansakuntien innovaatiokyvykkyydestä.

Tuoreet selvitykset eri maiden innovaatiotoiminnasta eivät tue väitteitä siitä, että suomalainen innovaatiojärjestelmä olisi rikki. Päinvastoin Suomi pärjää mainiosti, kun vertailukohtana ovat muut EU-maat. Suomalainen innovaatiojärjestelmä on saanut toistuvasti kehuja myös World Economic Forumin analyyseissä.


Tekemistä silti riittää, sillä innovaatiojärjestelmä ei tarkoita samaa kuin yritysten innovaatiokyvykkyys. Jyrki Kontio kirjoitti taannoin Faktassa, että vaikka innovaatiojärjestelmämme onkin maailman huippua, se tuottaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta keskinkertaisia tuotteita ja palveluja. Yhtenä syynä tähän ovat asenteemme – meiltä puuttuu uteliaisuutta, riskinottohalua ja avoimuutta vastaanottaa uusia ajatuksia. Kenties Slush ja NordicBusiness Forum ovat vain poikkeuksen vahvistava sääntö?

Psykologi Jonathan Haidtia (The Righteous Mind) mukaillen mahdottoman ajattelun esteenä ovat ainakin kolme seuraavaa seikkaa: 1) ihmisen mieli ei ole kiinnostunut totuudesta vaan tasapainosta, 2) ihmisen omaa maailmankuvaa uhkaavat tiedot torjutaan nopeasti ja tunnepohjaisesti ja 3) ihmisellä on rajaton kyky ja halu olla tietämätön omasta tietämättömyydestään.

En usko, että mahdottoman ajattelun esteet katsovat passia. Kansakunnan kollektiivisen piirteen sijaan kysymys on ihmiselle lajityypillisestä ominaisuudesta, jossa toki voi olla sekä yksilö- että kulttuurikohtaisia eroja. En myöskään usko, että häpeä ja kateus olisivat erityisesti suomalaisille ominaista. Valitettavasti sisunkin kanssa taitaa olla vähän niin ja näin.


Intuitiivisesti ja myös empiirisesti väite epäonnistumisten sietämisen ja innovoinnin suhteesta vaikuttaa uskottavalta – jopa lohduttavalta. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että kaikki epäonnistumiset eivät ole yhtä hyödyllisiä. Olennaista on epäonnistumisen syy. Kun epäonnistuminen johtuu tuotekehitysinsinöörin virheellisistä laskelmista, seurauksena ei ole innovaatio, vaan täysinäinen varasto markkinoille kelpaamattomia tuotteita. Rakennusarkkitehtikaan ei ansaitse kehuja suunnitellessaan matalaenergiataloista niin tiiviitä, että ne eivät enää läpäise radioaaltoja. Tuskin Supercellissäkään juhlitaan aivan kaikkia epäonnistumisia samppanjalla.

Jos taas epäonnistumisen syynä on rohkea muotoilu tai uusien markkinoiden tavoittelu, yrityksellä on mahdollisuus oppia erehdyksistään. Harvard Business Schoolin Professori Amy Edmundson erottelee ”moitittavan” (blameworthy) epäonnistumisen ja ”kiitoksen ansaitsevasta” (praiseworthy) epäonnistumisesta. Moitittavia epäonnistumisia on syytä kitkeä kaikin keinoin. Vastaavasti oppimista edistäviä epäonnistumisia ei pitäisi pelkästään sietää, vaan niihin pitäisi jopa rohkaista. Oletettavasti – ja toivottavasti – pääministerimmekin tarkoittaa jälkimmäistä.


Miten sinun yrityksessäsi epäonnistutaan?Harri Jalonen

yliopettaja, dosentti, FT

Turun ammattikorkeakoulu
harri.jalonen@turkuamk.fi


NEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?  
 

18.2.2014

Pätkätyösuhteen kirouksesta uusiutumiskykyäHarri Laihonen
Pätkätyösuhteen kirouksesta uusiutumiskykyä

Pätkätyösuhteet aiheuttavat negatiivisia tunteita. Tiedän, koska aihe on itselleni ajankohtainen. Työsuhteeni on katkolla. Analysoin tässä lyhyesti omia tunteitani sekä sitä, miten yliopistomaailmassa normiksi muuttunut ”työn vaiheistus” itselleni näyttäytyy. Kyse ei ole pelkästään negatiivisesta ilmiöstä, vaikka työsuhteiden katkoskohdissa epävarmuus synnyttääkin helposti tunteiden ristiaallokon; tuskastumista, epäluuloja ja riittämättömyyden tunnetta.

Itse pohdiskelen parhaillaan, miten tiivistää oman työhakemukseni kärki. Sen on oltava sellainen, joka pitää yllä uskoa oman työn merkitykseen ja luo motivaatiota, jonka varassa rakentaa vielä entistäkin uskottavampaa tutkijaidentiteettiä.


Työsuhteeni yliopistossa ei toki ole katkolla ensimmäistä kertaa. Ennenkin on ihmetelty, että löytyykö omalle tekemiselle jatkuvuutta. Nyt tilanne on kuitenkin uusi. Nykyinen pesti päättyy ja olen hakemassa tenure track -tehtävää. Tenure track -järjestelmällä on hyvä tavoite, sillä sen on tarkoitus taata tutkijoille mahdollisuus edetä portaittain professorin tehtäviin ja vakinaiseen työsuhteeseen. Aina ei kuitenkaan mene kuten Strömsössä. Tenure track-järjestelmästä on keskustelu kriittiseen sävyyn mm. Helsingin Sanomissa. Negatiivinen julkinen keskustelu vaikuttaa väistämättä myös minuun, kun mietin hakemukseni muotoilua.

Amabile ja Kramer puhuvat sisäisestä työelämästä (Inner work life). Tällä he tarkoittavat monimutkaista työntekijän pään sisäistä systeemiä, joka havainnoi ympäristöä ja muodostaa havainnoista tulkintoja. Systeemin oleellisen osan muodostavat tunteet, joita tulkinnat synnyttävät. Ne ohjaavat monella tavalla toimintaamme ja vaikuttavat työmotivaatioon sekä työn tuloksiin.

Amabile ja Kramer toteavat, että sisäisen työelämän (johtamisen) laiminlyönti voi aiheuttaa sen, että työntekijät eivät halua tai kykene antamaan parastaan. Erityisesti tietotyössä (esim. yliopistoissa) johdon huomio tulisi kääntää aikaisempaa enemmän asiantuntijoiden sisäisen työelämän ymmärtämiseen ja johtamiseen.

Lienee selvää, että jokaisen pään sisälle on mahdotonta päästä. Amabile ja Kramer esittävätkin, että huomiota tulisi kiinnittää sellaisten olosuhteiden luomiseen, joissa työntekijät saavat työnsä tehdyksi ja jossa negatiivisten tunteiden sijaan vallitsevat positiiviset tunteet. Artikkelin mukaan keskeisimpiä tekijöitä, joilla johto voi vaikuttaa sisäiseen työelämään, on selkeiden tavoitteiden asettaminen – mitä tavoitellaan ja miksi se on tärkeää? Tavoitteiden merkitystä olen itsekin korostanut (ks. Tuloksellisuus edellyttää tuloksia ja Kesä ja kärpäset).

Palataanpa takaisin pääni sisään. Tenure track -hakemus ajaa minut ristiriitaisten tunteiden kentälle – iso mahdollisuus ja seuraava askel tutkijanuralla, mutta samanaikaisesti suuri epävarmuustekijä.

Paikka on avoin koko maailmalle ja tehtäväkuvaus kattaa laajasti aihepiirin tutkimuskentän. Hakijoita on lisäkseni muitakin. Tilanne aiheuttaa väistämättä vertailua ja olan yli vilkuilua. Tilanne vaikuttaa myös tulkintoihini ympäristöstä. Kunnes valinta selviää, (työ)elämä on yhtä kilpailua – minä vastaan kaikki muut. Tenure track -tehtävä on saatava, muuta ei ole tarjolla.

Astumalla askeleen tai pari taaksepäin voi tilanteen nähdä toisinkin. Tenure track -järjestelmä tarjoaa työnantajan ja tarkemmin ajatellen itsenikin kannalta mahdollisuuden uusiutua. Mielestään tehtävään soveltuvat tutkijat ympäri maailmaa laativat hakemuksen liitteeksi tutkimussuunnitelman, jossa he kuvaavat oman visionsa tieteenalan tulevaisuudesta. Näistä sitten valitaan haluttu suunta; joku ihan uusi tai jo marssittava.

Kaikista ristiriitaisista tunteista huolimatta prosessi antaa itsellenikin paljon. Se pakottaa minut pohtimaan omaa visiota. Se myös edellyttää tavoitteiden kirkastamista kirjalliseen muotoon. Amabileä ja Krameria mukaillen uskon, että oman vision määrittäminen luo edellytykset sisäisen työelämän tasapainolle. Tämä visio ohjaa sitä, miten havainnoimme ja tulkitsemme ympäristöämme. Se vaikuttaa havaintojen synnyttämiin tunteisiin ja ohjaa reaktioitamme, sekä joko luo tai tappaa motivaation tiettyjä asioita kohtaan.

Tässä mielessä pätkätyö ei yliopiston tapauksessa ole pelkästään kirous. Järjestelmä pistää miettimään, visioimaan ja asettamaan tavoitteita. Kun maali on selvä ja motivaatio kohdallaan syntyy tulostakin. Samasta teemasta puhuu Saku Tuominen kirjassaan Hyvä elämä – Lyhyt oppimäärä. Aina välillä itse kunkin on hyvä miettiä, mitä sitä oikein on tekemässä.

Ohjaako sinun sisäistä työelämääsi selkeä visio ja tietääkö sinun esimiehesi minkälaiset tehtävät juuri sinua motivoivat?

Harri Laihonen


Tutkijatohtori
Tampereen teknillinen yliopisto
Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi

harri.laihonen@tut.fiNEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?  

13.2.2014

Kun toimialaa riepotellaan
Kalle Euro
Kun toimialaa riepotellaan


Lobbareita on riepoteltu toimijoina ja toimialana tänä talvena. Yle aloitti keskustelun ja sitä ovat jatkaneet ainakin Suomen Kuvalehti ja Hesari. Myrskyn keskipisteeseen ovat joutuneet enimmäkseen ne lobbarit, jotka ovat siirtyneet politiikasta suoraan etujärjestöihin edunvalvojiksi tai viestintätoimistoihin viestintäkonsulteiksi.

Lähtökohtia keskustelussa on ollut kaksi. Ensinnäkin liian nopean pelikentän vaihdon tuoma riski keskeisen tiedon viemisestä politiikasta yritysmaailmaan. Toiseksi on puhuttu politiikkaan vaikuttamisen etiikasta. Molemmat ovat erittäin hyviä keskustelunaiheita, mutta mitään pelottavaa, mystistä tai yhteiskunnan kannalta vaarallista niissä ei ole. Lobbareilla ei ole valtaa, jota voisivat myydä, vaikka Suomen Kuvalehti niin väitti tammikuussa.

Kun poliitikko, avustaja tai virkamies siirtyy lobbariksi, hän vie mukanaan tietoa. Se on selvä. Euroopan Unionissa komission jäsenillä on tästä syystä 1,5 vuoden karenssi uuden tehtävän vastaanottamiseen. Suomessa tällaista karenssia ei ole. Karenssin suurempi merkitys liittyy kuitenkin mahdollisen korruption poistamiseen kuin varsinaiseen tiedon jakamiseen. Keskeisen virkamiehen siirtyminen julkishallinnon asiakkaalle voi joissain tapauksissa antaa aihetta epäillä kyseisen henkilön palkitsemisesta virkamiehenä tehdyistä päätöksistä. Tiedon siirtymisen ongelma on pienempi, sillä suurin osa julkisella sektorilla käsiteltävistä asioista on julkisia ja lyhyen ajan sisällä käsiteltäviä, ei pitkäaikaista karenssia vaativaa tietoa. Karenssin määräämisen suurin ongelma kustannus: valtio on velvollinen maksamaan karenssiajan palkkaa.

Miten lobbauskeskustelu vaikuttaa toimialaan? Tuskin kovin negatiivisesti. Omassa yrityksessäni Rud Pedersen Public Affairs Companyssä on olemassa Code of Conduct –säännöstö, jonka mukaisesti toimimme. Se mm. kieltää toiminnan politiikassa ja edellyttää kertomaan heti yhteyttä otettaessa kaikille sidosryhmille, kenen asialla olemme ja mikä on tavoite. Tällaisten säädösten syntyminen myös muihin suomalaisiin yrityksiin on toivottavaa.

Toisaalta keskustelun myötä toimiala on tunnistettu. Moni yritys kokee tarvetta vaikuttaa lainsäädäntöön, tarvitsee tietoa päätöksenteon logiikasta jotta voi huomioida sen toiminnassaan, tai tarvitsee kontakteja sille keskeisiin sidosryhmiin. Ennen näitä asioita hoidettiin metsästysporukoissa ja saunailloissa, mutta nykyään yhteiskunta toimii ammattimaisemmin. Osaava strateginen konsultti auttaa yhtiötä luomaan itselleen toimintatavan, jolla se saa jatkuvasti vaikutettua itseään koskeviin päätöksiin. Lisäksi kansainvälistyminen on lisännyt tarvetta ymmärtää ja vaikuttaa päätöksentekoon myös muualla kuin Suomessa. 

Negatiivinen keskustelu lisää toimialan tunnettuutta, mikä voi tuoda kasvua. Kasvusta pääsee osalliseksi, jos kykenee osoittamaan, että toimii vaikuttavasti, mutta myös eettisesti.Kalle Euro

Johtava osakas
Rud Pedersen Public Affairs Company Oy
kalle.euro@rudpedersen.com


NEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?