Hankkeen toteuttaminen

Hanke toteutetaan vuosien 2014–2015 aikana Turun ammattikorkeakoulun (TurkuAMK), Turun yliopiston kauppakorkeakoulun (TuKKK) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhteistyöprojektina. Hankekokonaisuus rakentuu kolmesta osahankkeesta, joissa kussakin toteutetaan yrityskohtaisia tapaustutkimuksia:

”Wake Up and Smell the Coffee!” – Tunnetaidot sosiaalisessa mediassa (TurkuAMK),
"Opportunities in Tears” – Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet asiakasrajapinnassa (TuKKK), ”Intangible Liabilities or Assets?” – Aineettomia rasitteita vai voimavaroja? (TTY).

Hankkeessa on edustettuna parikymmentä erikokoista sekä kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla että palvelu- ja tuotantoaloilla toimivaa yritystä. Toimialoista edustettuina ovat elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa, tietotekniikkapalvelut, vakuutus- ja pankkiala, lääketeollisuus, rakennusteollisuus, konsultointi, viestintä, teollinen muotoilu ja yksityiset terveys- ja hoivapalvelut.

NEMO-hankekokonaisuuden budjetti on 1 000 000 euroa. Hankkeen rahoitus koostuu seuraavasti: Tekes (60 %), tutkimusorganisaatioiden omarahoitus (31,8 %) ja yrityskumppanit (8,2 %).