19.5.2015

Mistory mahdollistaa yhteisöllisen suremisen ja muistamisenLaura Heinonen & Katja Pellikka
Mistory mahdollistaa yhteisöllisen suremisen ja muistamisen  

Suomessa kuolee vuosittain noin 50 000 ihmistä. Surutyön prosessiin kuuluu perinteisesti halu muistaa edesmennyttä sekä kunnioittaa hänen muistoaan. Myös tarve kokea yhteisöllisyyttä vahvistuu. Perinteisiä muistamiskeinoja ovat mm. hautajaisiin osallistuminen, adressit, muistokynttilät, kukat sekä puhuminen ja muistelu.

Nykyiseen elämäntyylin kuuluva muuttoliike on johtanut siihen, että jonkun kuollessa
saman surun ympärille muodostuva yhteisö on hyvin hajaantunutta. Sosiaalisen median myötä surun ilmaiseminen ja tunteiden jakaminen internetissä on yleistynyt ja kynnys tähän laskenut, myös muistaminen sekä osanotto on luontevaa netissä. Nykyisellään sosiaalisessa mediassa tehdään ja jaetaan asioita ja hetkiä, joilla halutaan kertoa itsestä ja luoda eräänlaista henkilökuvaa. Nämä tiedot kuitenkin pyyhkiytyvät pois kun ihminen kuolee, vaikka juuri tällöin näille tiedoille ja muistoille olisi kaikkein suurin tarve. 

Virtuaaliset kuolemanrituaalit yleistyvät yhä enemmän niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.  Tällä hetkellä kuitenkin surulle ja muistamiselle tarkoitettu oikeanlainen foorumi puuttuu. Esimerkiksi Facebook–päivitykset häipyvät uutisvirtaan ja useampi surupäivitys voidaan myös kokea vaivaannuttavana. 

Kaarinalainen startup –yritys Mistory on tunnistanut yhteisöllisessä suremisessa ja muistamisessa mahdollisuuden tarjota palvelua kokoajan yleistyvään virtuaalisen suremisen tarpeeseen vaihtoehtona perinteisten muistamisen keinojen rinnalle. Yritys on juuri aloittamassa palvelunsa pilotointia.

Mistoryn toiminta-ajatuksena on yhdistää sekä todellista että virtuaalista maailmaa luomalla verkkopalvelu jonne edesmenneen omaiset, ystävät ja tuttavat voivat luoda kirjoituksia, viestejä, osanottoja sekä liittää muistoja kaikissa eri formaateissaan. Palvelun avulla rakkaasta läheisestä ja hänen elämästään muodostuu eräänlainen historiikki tai ”muistelmateos” sellaisena kuin läheiset ja ystävät sen muistavat. Palvelu yhdistää ihmisiä surun ympärillä ja säilyttää meidän elämänhistoriamme. Henkilökohtaisten muistosivujen lisäksi on mahdollista luoda muistopöytiä, joilla voi muistaa esimerkiksi kuolonuhreja vaatineiden onnettomuuksien uhreja sekä heidän omaisiaan. Muistopöydälle voi myös sytyttää kynttilän henkilöille joille ei ole luotu henkilökohtaista muistosivua.

Mistory toimii tunteita herättävällä alalla, jossa kasvupotentiaali on kuitenkin valtava. ”Vaikka virtuaalinen sureminen onkin yhä yleistyvämpää, on se aiheena, kuten suru yleensäkin, hyvin sensitiivinen. Tämä tuo omanlaisensa haasteet esimerkiksi palvelun markkinoinnissa.” Katja Pellikka Mistorysta kertoo.”Silti jokaiselle surevalle tarve muistaa, puhua, muistella ja sitä kautta kunnioittaa edesmenneen muistoa on erittäin tärkeää. Sen missä ja kuinka tämän tekee, on asia jossa jokainen löytää itselleen sopivimman keinon. Me olemme halunneet luoda vaihtoehdon perinteisten keinojen rinnalle, joita emme ole kokeneet riittäviksi. Tavoitteenamme on ollut luoda kaunis, arvokas ja paikasta sekä ajasta riippumattoman palvelu, jossa saman surun koskettamasta yhteisöstä kukaan ei jäisi yksin. Paikan jossa rakkaat muistot säilyisivät yhdessä paikassa lohtuna ja kertoisivat tarinan rakkaista läheisistämme sellaisina kuin me heidät muistamme.” 

Laura Heinonen
Lehtori, KTT, Startup-yrittäjä
Turun ammattikorkeakoulu
laura.heinonen@turkuamk.fi
www.fitdog.fi


Katja Pellikka
Toimitusjohtaja
Mistory
www.mistory.fi

NEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä?